Aktualne dyżury nauczycieli zamieszczone są na tablicy informacyjnej holu szkoły