Podziękowania od rodziców Konrada Adamczyka

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zorganizowanie w Mediatece Wielickiej akcji „ŚWIĄTECZNA POMOC DLA KONRADA” *Siostrze Bernadetcie oraz Szkolnemu Kołu Caritas przy SP3 *Dyrekcji, pracownikom i Społeczności Szkoły nr3 w Wieliczce *Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu Franciszkanów – Kolegium św. Antoniego i bł. Krystyna Gądka w Wieliczce oraz wszystkim darczyńcom którzy przekazali przedmioty na licytację, rodzicom ze szkoły którzy […]

6 listopada uczciliśmy 75 rocznicę śmierci dziesięciu Polaków rozstrzelanych przez Niemców.

Pamiętamy ! 6 listopada  uczciliśmy 75 rocznicę śmierci dziesięciu Polaków – więźniów politycznych  przywiezionych do Wieliczki i rozstrzelanych na naszym osiedlu w odwecie za zamach na mieszkającego w Wieliczce Niemca – Ulricha. W uroczystości wzięli udział członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” wraz z panią prezes Jadwigą Dudą, przewodniczący Zarządu Osiedla H. Sienkiewicza, A. Asnyka, W. […]