Komunikat Dyrektora Szkoły ws. skróconych lekcji

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością zapewnienia uczniom bezpiecznych dla zdrowia warunków pracy podczas upałów informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczne, w terminie od 12 czerwca do 14 czerwca 2019 r. zostaną skrócone. Zajęcia zostaną skrócone do 30 minut, ale będą się odbywały zgodnie z ogólnym tygodniowym planem zajęć. W związku ze skróceniem […]